الکتروموتور دالاندر

لکتروموتور دالاندر : در صنعت به موتور های دو سرعته و القایی موتور های دالاندر می گویند. در این موتور ها به طور معمولی سرعت های موتور ها با یکدیگر متفاوت است، آنچه بیشتر دیده می شود یکی از موتور ها دارای سرعتی دو برابر نسبت به موتور دیگر می باشد برای مثال می توانیم بگوییم اگر سرعت دور کند ۱۵۰۰ rpm باشد سرعت دور تند ۳۰۰۰ rpm است. در این موتورها از یک سیم پیچ برای دو سرعت استفاده می شود که نسبت سرعت ها ۱/۲ است.

به طور مثال موتورهای سه فاز دالاندر در فرکانس ۵۰ هرتز، (۴ و ۲ قطب) با سرعت (۳۰۰۰ و ۱۵۰۰ دور)، (۸ و ۴ قطب) با سرعت (۱۵۰۰ و ۷۵۰ دور) و موتور (۱۲ و ۶ قطب) با سرعت (۱۰۰۰ و ۵۰۰ دور) موجود است. الکتروموتور دالاندر دارای مشخصاتی می باشد که ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مشخصات الکتروموتور دالاندر

یکی از راه های شناخت الکتروموتور دالاندر توجه به سرعت و همچنین تعداد قطب هایی است که روی پلاک نوشته شده است که باز هم نسبت فوق در آن صادق است فقط قطب ها با سرعت نسبت عکس دارند؛ یعنی تعداد قطب های کم مربوط به سرعت بالا و تعداد قطب های زیاد مربوط به سرعت کم است. همچنین در برخی موارد بر روی پلاک موتور حالت גג/∆ نشان داده شده که نشان می دهد این یک موتور دالاندر است. بنابراین موتورهای داﻻﻧﺪر ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ آن از دو سرعت اﺳﺘﻔﺎده کرد ﻛﻪ دور ﺗﻨﺪ را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺳﺘﺎره دوﺑﻞ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ و به دور ﻛﻨﺪ مثلث گفته می شود .

انواع الکتروموتور دالاندر

در جدول ذیل می توانید با تمامی برند های تامین کننده این محصول آشنا شوید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انتخاب هر یک از بند های ارائه شده برای تهیه الکتروموتور دالاندر می توانید با کارشناسان دنیا صنعت تماس حاصل نمایید.

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: admin
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!